Kolekcija

Kolekcija Trajković je kolekcija srpske umetnosti od 1960 godine do danas. Vlasnici kolekcije su Slavica i Daniel Trajković. Kolekcija sadrži preko dve hiljade umetničkih predmeta, slika, skulptura, crteža, objekata, fotografija, video radova. Takodje sadrži obimnu dokumentaciju, knjige i kataloge, plakate sa izložbi i sl. U kolekciji je zastupljeno preko sto umetnika.

Kolekcija je više puta predstavljena pre svega beogradskoj publici kroz niz samostalnih izložbi: u Umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić”, u maju 2010; u UK Parobrod sa izložbom Konceptualna umetnost u regionu u septembru 2011; u Muzeju istorije Jugoslavije – Muzej 25. Maj, sa izložbom pod nazivom “Kolekcija Trajković: lična svita”, gde je na 1.600 m2 izložbenog prostora predstavljen izbor tema i umetnika druge polovine XX veka, u aprilu 2012; u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda izložba “Kolekcija Trajković: Alter imago” gde su predstavljene slike velikog formata članova ove grupe: Nade Alavanje,Tahira Lušića, Vlade Nikolića u decembru 2012; u Galeriji kuće legata, u Beogradu, organizovana je izložba akademika Dušana Otaševića “Kuhinjska i druga posla“, novembra 2013; u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti izložbu akademika Dušana Otaševića Ilija Dimić – izložba slika i konstrukcija, decembra 2015; u Muzeju savremene umetnosti Republike srpske ista izložba, Ilija Dimić – izložba slika i konstrukcija, otvorena je u junu 2016 u Banja Luci. Dela iz Kolekcije Trajković predstavljena su i na izložbi Ludwig Goes Pop + The East Side Story, održanoj od oktobra 2015. do januara 2016. godine u Muzeju Ludwig u Budimpešti, kao i na izložbi Monuments Should Not Be Trusted, koja se održala od 16. januara do 6. marta 2016. u Međunarodnom centru za savremenu umetnost Nottingham Contemporary u Notingemu.