Fondacija

Slavica i Daniel Trajković osnovali su Fondaciju „Kolekcija Trajković“ 2010 godine. Razlozi za osnivanje fondacije prevashodno su bili briga za Kolekciju i njeno predstavljanje i očuvanje. Iz tog razloga i sa tim ciljevima Fondacija je od osnivanja do danas organizovala niz samostalnih izložbi na kojima je predstavljena Kolekcija Trajković. Takodje je učestvovala i na nizu grupnih izložbi. Izložbe su uglavnom organizovane u Beogradu ali i u drugim gradovima: u Banja Luci, Budimpešti, Notingemu itd. Osim organizovanja izložbi Fondacija ima i značajnu izdavačku delatnost gde osim knjiga i kataloga koje štampa a koji su vezani neposredno za samu kolekciju i izožbe kolekcije u posebnoj ediciji predstavlja pojedine umetnike kroz monografska izdanja kao i teoretske knjige koje su vezane za srpsku umetnost druge polovine dvadesetog veka. Takodje organizuje i tribine gde promoviše Kolekciju Trajković kao i savremenu srpsku umetnost. Fondacija saradjuje sa svim institucijama kulture kao i sa medijima. Dokumentuje sve akcije vezane za Kolekciju Trajković kroz foto i video dokumentaciju.