Kolekcija Trajković – grupa Alter imago, 2012

Galerija Kulturnog centra Beograda, Beograd