Kolekcija Trajković u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, 2010