Jožef Ač

jozef-ac

Bačka Topola, 1914–Novi Sad, 1990. Završio Umetničku školu u Beogradu 1938. Do 1941. pohađao Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu. Bio direktor Škole za primenjenu umetnost u Novom Sadu od 1952. do 1956. i likovni kritičar dnevnog lista Magyar Szo od 1956. Inicijator i jedan od osnivača više umetničkih kolonija u Vojvodini.