Milan Blanuša

milan-blanusa

Jagodina, 1943. Završio Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu u klasi Ljubice Sokić i postdiplomske studije u Braunschweig-u 1971. na Državnoj visokoj školi za likovne umetnosti. Profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Živi i radi u Beogradu.