Kosta Bogdanović

kosta-bogdanovic

Selo Osijek kod Sarajeva, 1930. Završio Filozofski fakultet, grupa za istoriju umetnosti u Beogradu. Vajar, istoričar umetnosti i teoretičar vizuelne kulture. Osnovao Centar za vizuelnu kulturu 1974. u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, gde je radio kao kustos, muzejski savetnik i direktor. Radio kao profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Živi i radi u Beogradu.