Boris Bučan

boris-bucan

Zagreb, 1947. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1972. Bavi se slikarstvom, crtežom, grafikom i grafičkim dizajnom. Bavi se problematikom ano-nimne medijske poruke koju personalizira intervencijama u predložak (Bucan Art, 1971). Plakate radi za Studentski centar u Zagrebu.