Uroš Đurić

uros-djuric

Beograd, 1964. Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1992. Postdiplomske studije na istom Fakultetu završio 1998. Živi i radi u Beogradu.