Branko Filipović Filo

branko-filipovic-filo

Cetinje, 1924-Beograd, 1997. Završio Umjetničku školu u Herceg Novom. Akademiju likovnih umetnosti i Specijalni tečaj završava u Beogradu 1955. Izlagao na Bijenalu u Veneciji 1990.