Šandor Gogoljak

sandor-gogoljak

Odžaci, 1956. Od početka osamdesetih u okviru neformalne grupe u Odžacima (A.Jovanović, Š.Gogoljak, N.Bogdanović, J.Supek) bavi se mejl-artom, buk-artom, vizuelnom poezijom, performansom. Istih godina započinje istraživanja na polju autorskog stripa.