Darija Kačić

darija-kacic

Beograd, 1959. Diplomiralana Fakultetu likovnih umetnosti, gde završava i postdiplomske studije 1986. Radi kao profesor na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.