Tomislav Kauzlarić

tomislav-kauzlaric

Malinska na Krku,1934–Beograd, 1992. Školu za primenjene umetnosti završio u Zagrebu 1955. Od 1957. do 1960. pohađao Akademiju za likovne umetnosti u Ljubljani, potom prelazi na Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu, gde diplomira i završava specijalni tečaj 1965. Od 1982.do 1992. bio profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.