Velizar Mihić Vasa

velizar-vasa-mihic

Beograd, 1933. Završio likovnu akademiju u Beogradu. Napušta Jugoslaviju i nastavlja rad u Sjedinjenim Američkim Državama. Radaio kao profesor dizajna na univerzitetu UCLA. Živi i radi u Los Andjelosu.