Petar Omčikus

petar-omcikus

Sušak, 1926. Na Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu primljen 1945. gde studira slikarstvo u klasi prof. Ivana Tabakovića. Prvi put izlaže 1946. Napušta redovnu nastavu 1947. i sa Mićom Popović inicijator osnivanja Zadarske grupe. Vraća se u Beograd 1951. gde je jedan od osnivača umetničke grupe Jedanaestorica. Iste godine priređuje prvu samostalnu izložbu. Živi i radi u Parizu, Francuska.