Tanja Ostojić

tanja-ostojic

Užice, 1972. Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1995. Postdiplomske studije na istom Fakultetu završila 1998, kao i na Likovnoj Akademiji u Nantu, 1999.