Mihajlo Petrov

mihajlo-s-petrov

Beograd, 1902–1983. Studirao na Umetničkoj školi u Beogradu 1919-1921 i Akademiji u Krakovu 1923. Bio professor na Akademiji likovnih umetnosti i Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu od 1951, gde je osnovao Odsek za grafiku. Bio član grupe Oblik.