Mileta Prodanović

mileta-prodanovic

Beograd, 1959. Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku za slikarstvo, 1983. Gde završava i postdiplomske studije 1985. Od 1982-1985 član grupe Alter imago. Specijalizacija u Londonu na Royal College of Arts 1989-1990. Od 1998. radi kao profesor na Odseku za slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Živi i radi u Beogradu.