Radomir Reljić

radomir-reljic

Skoplje, 1938–Beograd, 2006. Diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1961. godine na kojoj je završio i specijalističke studije 1963. godine. Bio je profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 1988. godine bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti. U Galeriji SANU, 1996. održana je njegova retrospektivna izložba.