Gergelj Urkom

gergelj-urkom

Skorenovci, 1940. Završio Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1969. Od 1971-1973 izlaže sa grupom umetnika M. Abramović, E. Milivojević, N. Paripović, Z. Popović, R. Todosijević. Živi i radi u Londonu, Engleska.