Anica Vučetić

anica-vucetic

Beograd, 1962. Diplomirala 1986. na na odseku za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti, gde završava I postdiplomske studije 1989.